ART FAIR TOKYO 2019


https://artfairtokyo.com

8 - 10 March 2019

Booth No. :      C 09   ( B1F  )

Booth Name:   T.A.G.  GALLERY

 

Artists :

KOTERA  Akihiro,    

TSUKURIMICHI  Ryoko,  

SASAKI  Nobuyoshi,

KOSOGAWA  Runa,    

MATSUFUJI  Koichi,    

HIROGAKI   Ayako,

HIRAI  Chikako,    

MAKIDA  Emi,    

KAWAGOE  Yurie,

 

【OPENING HOURS】

 Dates:    8 - 10 March  2019

 

Time:    11am - 8pm ( 8  March 2019)
            11am - 8pm ( 9  March 2019)
            11am - 5pm (10 March 2019)

 

【TICKETING】

Early bird ticket 
Early bird (1-day passport):  ¥4,000- (JPY)
 
Standard ticket 
Standard (1-day passport) :  ¥5,000- (JPY)